ΙΣΟΤΙΜΗ δια νόμου η Ελληνική Νοηματική Γλώσσα

"Αν δεν είχαμε φωνή και ομιλία και θέλαμε να μιλήσουμε ο ένας στον άλλο για τα όντα, δεν θα προσπαθούσαμε, όπως κάνουν οι άφωνοι, να συνεννοηθούμε με νεύματα των χεριών, του κεφαλιού και του σώματος
Πλάτων, Κρατύλος ή περί ορθότητας των ονομάτων"

Ο Σωκράτης αναφέρεται στη νοηματική γλώσσα, ως απαραίτητο μέσο για να επικοινωνήσουν οι Κωφοί. Η αναφορά αυτή είναι η πρώτη γραπτή μαρτυρία για την ύπαρξη της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και για τους Κωφούς της εποχής εκείνης.

Ήρθε η στιγμή μετά από αγώνες χιλιάδων χρόνων.
Αναγνωρίστηκε η Ελληνική Νοηματική Γλώσσα επισήμως .
Ένα μεγάλο μπράβο στην Ομ.Κ.Ε και σε όλους που δείχνουν αγάπη και σεβασμό στην τοπική κληρονομιά των Κωφών-Βαρηκόων αλλά και στον γλωσσικό πλούτο της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας.

Η ελληνική νοηματική γλώσσα αναγνωρίζεται ως ισότιμη με την ελληνική γλώσσα. Το κράτος λαμβάνει μέτρα για την προώθησή της, καθώς και για την κάλυψη όλων των αναγκών επικοινωνίας των κωφών και βαρή-κοων πολιτών.