Εκπαιδευτική Ομάδα του κέντρου

Η Εκπαιδευτική Ομάδα του κέντρου μας αποτελείται από τους ιδρυτές και υπεύθυνους του κέντρου, Δαγρέ Χρήστο και Ζησιμοπούλου Μαρίνα, αλλά και τους καταξιωμένους δασκάλους μας. Όλοι τους με μητρική γλώσσα την ελληνική νοηματική, έχουν πολύχρονη πείρα στον χώρο της εκπαίδευσης και με πολλή όρεξη για δουλειά, φροντίζουν να εκπαιδεύσουν σωστά και ευχάριστα όλους τους σπουδαστές μας αλλά και να τους κάνουν να εκφραστούν και να αγαπήσουν την ΕΝΓ. Η ομάδα του κέντρου μας (συνεργάτες και δάσκαλοι) έχουν πολύχρονη εμπειρία διδασκαλίας της ΕΝΓ, ενώ φροντίζουν πάντα για τη διάδοσή της, αλλά και την άριστη επιμόρφωση των μαθητών. Με κοινό όραμα την συνεχή παροχή υψηλού επιπέδου σπουδών μέσω ενός ενιαίου οργανωμένου συστήματος εκπαίδευσης, ιδιαίτερα ευέλικτου, έχουν κατορθώσει να εδραιώσουν τη θέση του Κρατύλου στην εκμάθηση της ΕΝΓ και να διασφαλίσουν τις συνθήκες για περαιτέρω ανάπτυξη.

CHRISTOS DAGRES

Χρήστος Δαγρές

Διευθυντής
john

Γιάννης Κουντουρατζόγλου

Δάσκαλος
GEORGE

Γιώργος Διακουμάκος

Δάσκαλος
fotini

Φωτεινή Τάχα

Δάσκαλα
panagiotis

Παναγιώτης Παράσχου

Δάσκαλος

Μήνυμα του διευθυντή

Το κέντρο ΕΝΓ «ΚΡΑΤΥΛΟΣ» είναι η εκπλήρωση ενός οράματος που πρόεκυψε από την βαθιά ανάγκη για αναβάθμιση της εκπαίδευσης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας και κυρίως της αγάπης για αυτόν τον ευαίσθητο εκπαιδευτικό χώρο.