Κύκλοι Σπουδών Εκμάθησης ΕΝΓ

  • Εισαγωγή στην ελληνική νοηματική γλώσσα Δομή
  • Δομή και Λειτουργία της ΕΝΓ
  • Παραγωγή και Επεξεργασία του Λόγου
  • Τελειοποίηση των γνώσεων- επαφή με αυθεντικό λόγο

Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια του Προγράμματος είναι ενδεικτική από 4 έως 8 μήνες, ενώ ο απαιτούμενος “χρόνος διδασκαλίας” εκτιμάται στις 120 ώρες για κάθε κύκλο μαθημάτων, όμως είναι ευνόητο ότι ο εκπαιδευόμενος ανάλογα με την ενασχόλησή του με το αντικείμενο, ανάλογα με το προηγούμενο γνωστικό του επίπεδο στην ΕΝΓ και την προσωπική ικανότητα αφομοίωσης γνώσεων ενδέχεται να ολοκληρώσει περισσότερους από ένα (1) κύκλο σπουδών σε λιγότερο διάστημα από το αναμενόμενο.

  • Χειμερινά
  • Εντατικά Θερινά
  • Εντατικά Χειμερινά
  • Ιδιαίτερα μαθήματα