Ένα Οδοιπορικό στην Ελληνική Κοινότητα Κωφών

ΑΠΟ ΤΟ ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΕΡ: Ένα Οδοιπορικό στην Ελληνική Κοινότητα Κωφών. (Με υποτίτλους για Κωφούς & Βαρήκοους) Πανεπιστημίο Πατρών - Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Μονάδα Αγωγής Κωφών. (1998)

Εκδηλώσεις

2024

‘’75 ΧΡΟΝΙΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ’’

2019

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2018/19