Η ιστορία του μοναχικού κάδου στην Ελληνική Νοηματική

Υποστηρίζουμε το έργο της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης ''Μπορούμε΄'' και δρούμε έναντια στη σπατάλη τροφίμων, βοηθώντας στην εξάλειψη του υποσιτισμού στην Ελλάδα. Είναι μεγάλη μας χαρά να συνεργαζόμαστε με συλλογικές ομάδες που προωθούν καλές πρακτικές για το περιβάλλον και τους ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη. Σε ένα τέτοιο μήνυμα αλληλεγγύης είναι σημαντικό να έχουν πρόσβαση και κωφοί / βαρήκοοι ενήλικες και μαθητές. Μπορείτε κι εσείς να κοινοποιήσετε το βίντεο, ώστε να ενημερωθούν ακόμη περισσότεροι. Μείνετε σε αναμονή, γιατί η συνεργασία του Κρατύλου με την οργάνωση ''Μπορούμε'' δε σταματά εδώ... Ενημερωνόμαστε, ενδιαφερόμαστε και βοηθάμε όλοι!
Γιατί όλοι... Μπορούμε!